Μέσα από τα τρία έως πέντε όνειρα που βλέπουμε κάθε βράδυ, η ονειρική πηγή επεξεργάζεται την ζωή σου, μαζί με σένα, για εσένα. Ονειρεύεσαι για να αφυπνίσεις την ζωή σου και για να αποκτήσεις αυτογνωσία. Γι’ αυτό λοιπόν τα όνειρά σου, σου δείχνουν, σε έναν εκπληκτικό βαθμό, την κατάσταση του βαθύτερου εαυτού σου.

Μέσα από την παγκόσμια γλώσσα του ασυνείδητου, που είναι οι εικόνες της φαντασίας, βλέπεις το Είναι σου και μέσα από την πραγμάτωση και ανάλυση των ονείρων, το Εγώ αναγνωρίζει τις προβολές του που αντανακλούν στον εσωτερικό ενεργειακό του καμβά, και μέσα από αυτό, μετέχεις στη λυτρωτική διαδικασία του εαυτού σου.

Από την περιγραφή των πράξεων στα όνειρα, ανακαλύπτουμε στάσεις και συναισθηματικές αντιδράσεις από την μεριά του ονειρικού εγώ που μπορεί να μην έχουν εκφραστεί, η να μην έχεις επίγνωση αυτών στην εξωτερική σου ζωή και έτσι ανακαλύπτεις ποια είναι η κατάλληλη συναισθηματική αντίδραση, η οποία ίσως δεν έχει βρει έκφραση και βλέπεις πώς η αντίδραση αυτή είναι δυνατόν να εκφρασθεί , όπως και τις δυναμικές που μας δίνονται.

Μέσα από το σεμινάριο αυτό θα μάθεις να πραγματώνεις τα όνειρα σου και να λαμβάνεις τις πληροφορίες από το ασυνείδητο σου μέσα από μια συνθετική άποψη διαφόρων παραδόσεων και σχολών. Όπως και μέσα από καινοτόμες τεχνικές οι οποίες για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται και διδάσκονται.