Η Συμβουλευτική στην Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι σήμερα μια από τις ευρύτερα διαδεδομένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή, ως ένα σύνολο από Νοητικές, Συναισθηματικές και Σωματικές λειτουργίες. Σε μια μόνιμη αλληλοεπίδραση μεταξύ τους, το σώμα γίνεται ο πρωταγωνιστής στην διαδικασία αυτή που αντικατοπτρίζει την ψυχική κατάσταση του ατόμου, δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες καθώς το σώμα γίνεται ο καθρέπτης της ψυχής. Ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Βίλχελμ Ράιχ ήταν μαθητής του Φρόιντ και θεωρείται ο πατέρας της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.