Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική για 4000 χρόνια αποτελούσε ένα πλήρες ιατρικό σύστημα, με δικούς του διαγνωστικούς κανόνες και θεραπευτικές τεχνικές.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική αποτελεί ένα πλήρες ιατρικό σύστημα με ξεχωριστούς κανόνες ανατομίας φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας, διάγνωση και θεραπείας των διαφόρων νόσων. Είναι ένα σύστημα που δέχεται τον άνθρωπο σαν μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, κάτι που η σύγχρονη ιατρική της υπερεξειδίκευσης αρνείται να αποδεχθεί. Ο συγκερασμός της Κινεζικής Ιατρικής σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές των υπολοίπων προσεγγίσεων στο Humanology, δημιουργούν μια εξαιρετικά δυνατή βάση για γρήγορες και μόνιμες αλλαγές.