Το EMDR αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο θεραπείας τραύματος και συντίθεται από στοιχεία της ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ, της Σωματικής ψυχοθεραπείας, της γνωσιακής, της ψυχοδυναμικής και της προσωποκεντρικής προσέγγισης.

Ο θεραπευμένος εξαλείφει τα δυσλειτουργικά πρότυπα πεποιθήσεων, συναισθημάτων και σωματικών συμπτωμάτων και τα αντικαθιστά με νέα θετικά μοτίβα συμπεριφοράς για το μέλλον, δημιουργώντας έτσι μια ξεκάθαρα ισχυρή βάση για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. Εφαρμόζεται σε στρεσογόνες καταστάσεις όπως πόλεμος, φυσική καταστροφή, βιασμός, σωματική ή λεκτική κακοποίηση, βία, πένθος, ασθένεια, κρίσεις πανικού, φοβίες, τραυματικά γεγονότα.