Με καταγωγή από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που συνέθεσαν καρδιολόγοι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και άλλοι γιατροί, αυτή η αποτελεσματική τεχνική υποστηρίζεται από ένα αξιόπιστο επιστημονικό υπόβαθρο και έχει βοηθήσει ασθενείς να μάθουν να μορφοποιούν καλύτερα τις αντιλήψεις τους και τη συνολική συμπεριφορά τους σε σχέση με την υγεία τους.

Αποτελέσματα της ερευνάς ήταν, μεταξύ άλλων : Ο ρυθμός των παλμών της καρδιάς τους βελτιώθηκε, Προέκυψαν ωφέλιμες αλλαγές στις ορμόνες τους, Είχαν αξιοσημείωτη βελτίωση ως προς την ανταπόκριση του αμυντικού τους συστήματος, Παρουσίασαν σημαντική αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονται.