ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ (+ 4 CD)

CD 1:
TRACK 1. Το Έτερον Ήμισυ [απόσπασμα από το βιβλίο “Σεξουαλική Αλχημεία” του Μ. Καρπαθίου, διαβάζει ο Ν. Βαγιακάκος]
TRACK 2. Εμβάθυνση μέσω Δημιουργικού Οραματισμού [βαθειά χαλάρωση, Μ. Καρπαθίου]
CD 2:
TRACK 1. Επαφή & Σύνδεση Ζεύγους [διεργασία για το ζεύγος, Μ. Καρπαθίου]
TRACK 2. Το Τραγούδι της Καρδιάς [διεργασία σε δυάδες, Μ. Καρπαθίου]
CD 3:
TRACK 1. Ανταμώνοντας τους Γονείς ως Ενήλικας, Μέρος Α’ [διεργασία ατομική, Μ. Καρπαθίου]
TRACK 2. Ανταμώνοντας τους Γονείς ως Ενήλικας, Μέρος Β’ [διεργασία ατομική, Μ. Καρπαθίου]
CD 4:
TRACK 1. Διεργασία Τραύματος [διεργασία ατομική, Μ. Καρπαθίου]
TRACK 2. Αξίζω και Λαμβάνω το Καλύτερο από τη Ζωή [διεργασία ατομική, Μ. Καρπαθίου]

Αύγουστος 2017 – Εκδότης ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ – ISBN13 9789609415279